പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

ഏകാന്ത പഥികൻ ഞാൻ-malayalam song lyrics-ekantha pathikan

 ഏകാന്ത പഥികൻ ഞാൻ..

ചിത്രം -ഉമ്മാച്ചു(1971)

രചന - പി.ഭാസ്ക്കരൻ

സംഗീതം - കെ.രാഘവൻ

പാടിയത് - പി.ജയചന്ദ്രൻ
അഭിപ്രായങ്ങള്‍