പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ-malayalam song lyrics-nadangalay

മൌനസരോവരമാകെ-malayalam song lyrics-mounasarovaram

മഴവില്ലാടും മലയുടെ മുകളിൽ-malayalam song lyrics-mazhavilladum

കുഞ്ഞിക്കിളിയേ കൂടെവിടേ-malayalam song lyrics-kunjikiliye

കൊഞ്ചും ചിലങ്കേ-malayalam song lyrics-konchum chilanke

കോടനാടൻ മലയിലെ-malayalam song lyrics-kodanadan malayile

കിഴക്കുണരും പക്ഷി-malayalam song lyrics-kizhakkunarum pakshi

കണ്മണി പെണ്മണിയേ-malayalam song lyrics-kanmani penmaniye

ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ-malayalam song lyrics-gopangane

ദേവി ക്ഷേത്ര നടയിൽ-malayalam song lyrics-devi kshetra nadayil