പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

കാത്തിരിപ്പൂ-malayalam song lyrics-kathirppoo

സാമജ സഞ്ചാരിണീ-malayalam song lyrics-samaja sancharini

മഴവിൽ കൊതുമ്പിലേറി വന്ന-malayalam song lyrics-mazhavil

പ്രിയംവദയല്ലയോ-malayalam song lyrics-priyamvadayallayo

പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം-malayalam song lyrics-poovukalkku punyakalam