പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

ആനന്ദ നടനം ആടിനാർ-malayalam song lyrics-ananda nadanam

 ആനന്ദ നടനം ആടിനാർ...

ചിത്രം - കമലദളം(1992)
രചന - കൈതപ്രം
സംഗീതം - രവീന്ദ്രൻ
പാടിയത് - യേശുദാസ്,രവീന്ദ്രൻ

malayalam song lyrics-ananda nadanam


malayalam song lyrics-ananda nadanam


അഭിപ്രായങ്ങള്‍