പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

ആനന്ദ നടനം ആടിനാർ-malayalam song lyrics-ananda nadanam

ജനിച്ചതാർക്കു വേണ്ടി -malayalam song lyrics janichatharkku vendi

ഏകാന്ത പഥികൻ ഞാൻ-malayalam song lyrics-ekantha pathikan

സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം-malayalam song lyrics-swanthamenna padathinu

സാന്ത്വനം കാർത്തിക രാത്രിയിൽ-malayalam song lyrics santhwanam

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ-malayalam song lyrics manju peyyunna rathriyil

അന്നലൂഞ്ഞാൽ പൊൻ പടിയിൽ-malayalam song lyrics annaloonjal

ദൂരെ ദൂരെ ..ഏതോ തീരം തേടി-malayalam song lyrics doore doore