പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

പൂക്കളേ പുളിനങ്ങളേ-malayalam song lyrics-pookkale pulinangale

നുണക്കുഴി കവിളിൽ-malayalam song lyrics-nunakuzhi kavilil

ഇരു ഹൃദയങ്ങളിൽ-malayalam song lyrics-iruhridayangalil

ഈറൻ മേഘങ്ങൾ-malyalam song lyrics-eran meghangal

ഈ മലർകന്യകൾ-malayalam song lyrics-ee malar kanyakal

ചന്ദ്രക്കലമാനത്ത്.-malayalam song lyrics-chandrakala manathu

ചന്ദ്രകിരണത്തിൻ ...malayalam song lyrics-chandrakiranathin

ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും-malayalam song lyrics-chandrabimbam

ചന്ദ്രപ്പളുങ്കു മണിമാല-malayalam song lyrics-chandrapalunku