പോസ്റ്റുകള്‍

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്-malayalam movie song lyrics-puzhayorazhakulla pennu

പൂക്കൈത പൂക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ-malayalam song lyrics-pookytha pookkunna

പൊൻമുരളിയൂതും കാറ്റിൻ-malayalam song lyrics-ponmurali

പവിഴമല്ലി പൂവുറങ്ങീ-malayalam song lyrics-pavizhamalli poovurangi

പാടം പൂത്ത കാലം-malayalam song lyrics-padam pootha kaalam